Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

GÜNCEL YAZILAR


Beş Puanlık Prim İndiriminden Bu Vatandaşlar Da Yararlanabilmeli (18.09.2021)

Sosyal güvenlik primlerinin süresi içinde ödenmesini teşvik etmek amacıyla getirilen beş puanlık prim indiriminden özel...
ayrıntılar için tıklayın

1999 ve Öncesi Sigortası Olan İşçilerin Emeklilik Şartları (18.09.2021)

Emeklilik şartları bakımından işçilerin emeklilik şartları memur ve Bağ-Kur’lulara göre nispeten daha kolaydır...
ayrıntılar için tıklayın

56 Maddelik Kanun Teklifi: İşte Yeni Ekonomi Paketinin Ayrıntıları (17.09.2021)

AK Parti, vergi muafiyeti de içeren önemli bir kanun teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Teklifte, yaklaşık 900...
ayrıntılar için tıklayın

Emeklilikten Sonra Çalışanların İhbar Süreleri (17.09.2021)

Ülkemizde emekli aylıklarının düşük olması nedeniyle pek çok kişi emeklilik sonrasında da çalışmak zorunda kalmaktadır...
ayrıntılar için tıklayın

Beş Puanlık Prim İndirimden Bu Vatandaşlarda Yararlanabilmeli (16.09.2021)

Sosyal güvenlik primlerinin süresi içinde ödenmesini teşvik etmek amacıyla getirilen beş puanlık prim indiriminden özel...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Afları Bağımsız Denetme Zarar Veriyor (16.09.2021)

Ülkemiz de belirli periyotlarda çıkarılan vergi afları yadırganmaz hale geldi, ekonomik sürecin doğal bir sonucu rutini...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Cezalarının Kesilmesi ve Mukayese (16.09.2021)

Vergilemede ceza kesmeyi gerektiren vergi suçu, kavram olarak Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) düzenlenmemiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Radyasyona Maruz Kalan Daha Erken Emekli Olur (16.09.2021)

Kamuda radyoloji uzmanı olarak görev yapan bir çalışan, radyasyona maruz kaldığı her yıl için 3 ay olmak üzere fiili...
ayrıntılar için tıklayın

Vade Farkı ve Fiyat Farkı Uygulaması (15.09.2021)

Bir mal veya hizmet bedelinin peşin ödenmemesi ve daha sonra ödenmek üzere anlaşılması veya taksitle yapılan satışlarda...
ayrıntılar için tıklayın

Matrah Artırımında Uyumlu Mükellef Şaşkınlığı! (15.09.2021)

Matrah ve vergi artırımı başta olmak üzere içinde birçok önemli düzenlemenin yer aldığı 7326 sayılı Kanun, 9 Haziran’da...
ayrıntılar için tıklayın

Yeni OVP İle Birlikte Kıdem Tazminatı Değişecek Mi? (15.09.2021)

Ülkemizde kıdem tazminatı uygulaması yaklaşık 85 yıldan beri çalışma hayatında yer almaktadır. Mevcut uygulama gereği...
ayrıntılar için tıklayın

Emeklilikte Doğru Bilinen Yanlışlar (14.09.2021)

Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de emekli aylığının ne kadar olacağıdır. Bu konuda da bilgi eksikliği bir...
ayrıntılar için tıklayın

İş Kanununda Kötüniyet Tazminatı (14.09.2021)

Kötüniyet tazminatı, iş güvencesi uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, işçinin yasal hakkını araması...
ayrıntılar için tıklayın

Zorunlu Aşı ve PCR Testinde Dikkat! (14.09.2021)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önceki hafta 81 il valiliğine gönderdiği yazının ardından işletmeler COVID...
ayrıntılar için tıklayın

Kâr Dağıtımında Nelere Dikkat Edilmelidir? (14.09.2021)

Vergi Hukuku ile Ticaret Hukuku’nun çerçevesini net olarak belirleyemediği alanlarından birisi kâr dağıtımıdır...
ayrıntılar için tıklayın

Doğum Borçlanması Emekli Eder  (14.09.2021)

01.01.1980 yılından sigortalı bayanım. 10.03.1965 doğumluyum. Doğum borçlanması yaptığımda 3600 günüm tamamlanıyor...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Hukuku ve Petrol Piyasası (13.09.2021)

Vergi Usul Kanunu’nun 231. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi uyarınca “Fatura, malın teslimi veya hizmetin...
ayrıntılar için tıklayın

SSK ve Bağ-Kur Sigortalılık Çakışmasında SGK’nın Yeni Uygulaması (13.09.2021)

Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılanların, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı SSK kapsamında...
ayrıntılar için tıklayın

Yeniden Yapılandırmada Özel Hüküm (13.09.2021)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun’la Vergi Usul...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi, Harç ve Cezalara Tarihi Zam Yolda (13.09.2021)

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene...
ayrıntılar için tıklayın

Ücretsiz İzin İşsizlik Ödeneğini Zorlaştırdı (13.09.2021)

İşsizlik ödeneğine erişim işsizler için pandemi öncesinde de zordu. Pandemi sonrası işsizlik ödeneğine erişim daha da...
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Koruma Yol Ayrımında (13.09.2021)

Dünyada 4 milyardan fazla insanın bir sosyal koruması yok. Herkese en azından minimum sosyal koruma için gereken ek...
ayrıntılar için tıklayın

Korona Mağduru Çalışanların Bakan Bilgin'den Acil Talepleri! (13.09.2021)

Covid-19’un sebep olduğu küresel pandeminin; bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ekonomik ve sosyal etkileri...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışma Şartlarının Değiştirilmesi Keyfîlık Denetimine Tabi (11.09.2021)

İşçilerin, çalışma şartlarının keyfî olarak değiştirilmesi İş Kanunu ile sınırlandırılmıştır. Buna göre işveren...
ayrıntılar için tıklayın

Milli Gazete Gündeme Getirdi Hükümet Kanunlaştırdı (11.09.2021)

Değerli okurlar, 30.06.2021 tarihindeki, “İşverenlere asgari ücret desteği 5 aydır ödenmiyor” yazımdan sonra hükümet...
ayrıntılar için tıklayın

Mesai Yaptırılacak İşçinin Onayı Alınmalıdır. (11.09.2021)

Ben özel sektöre ait bir fabrikada çalışıyordum. Mesai yapmadığım için işten çıkarıldım. Bu olay normal mi, ne yapmalıyım?...
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Yapılan Değişikliklere Dikkat! (10.09.2021)

8/8/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde bazı...
ayrıntılar için tıklayın

İşçinin Haklı Nedenle Feshi (10.09.2021)

İş Kanununa göre belli durumlarda işçi veya işveren iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilmektedir. Buna göre İş...
ayrıntılar için tıklayın

Uzlaşırken Bunlara Dikkat (10.09.2021)

Uzlaşma nedir? Uzlaşma, gelecekte tahsili olası ancak belirsiz vergi alacağının, hemen ve olabildiğince yüksek bir...
ayrıntılar için tıklayın

Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi (10.09.2021)

Geçici (ödünç) iş ilişkisi ilk defa 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7. maddesi ile düzenlenmiştir. 6715 sayılı İş Kanunu...
ayrıntılar için tıklayın

Memurken İşçi Olana Hem Tazminat Hem İkramiye (09.09.2021)

Bir süre memur olarak çalıştıktan sonra işçi olarak devam eden kişi, işyerinde gerekli şartlar oluştuğunda kıdem...
ayrıntılar için tıklayın

Fatura ve Düzenleme Tarihinin Önemi-Yeni Düzenlemeler (09.09.2021)

Vergi Usul Kanunu (VUK) ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerce tutulan defterlere yapılan kayıtların bir...
ayrıntılar için tıklayın

Fazla Çalışma Ücretinde Bu Sınıra Dikkat! (09.09.2021)

Bazı işyerlerinde işe girerken yapılan sözleşmelerde “fazla mesai ücrete dahil” edilebiliyor. Bu tür sözleşmeler hukuken...
ayrıntılar için tıklayın

2022 Yılında Mı Emekli Dilekçesi Vermek İsteyenler Nasıl Yol İzlemelidir! (09.09.2021)

Bugünlerde ısrarla okurlarımız emekli dilekçemizi bu yıl sonu verelim mi diye soranlar oluyor. Emekli olacak sigortalılar...
ayrıntılar için tıklayın

Orta Vadeli Program’da Vergiye İlişkin Neler Var? (08.09.2021)

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) 5 Eylül 2021 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı. Programda...
ayrıntılar için tıklayın

İnşaat Şirketlerinde Yeniden Değerleme Sorunu! (08.09.2021)

Evet, düzenleme yapıldı ancak çıkarılan Tebliğde konu tam olarak açıklığa kavuşturulamadığı için inşaat sektöründe...
ayrıntılar için tıklayın

Uzaktan Çalışmada Da Masrafı İşveren Öder (08.09.2021)

İşçinin iş için yaptığı bir gider varsa bu gider işveren tarafından karşılanır. Bu kural, uzaktan çalışma nedeniyle önem...
ayrıntılar için tıklayın

İşçilere Verilecek Ara Dinlenmelere İlişkin Püf Noktaları! (08.09.2021)

İş mevzuatımızda çalışanların sağlığının korunması ve dinlenmeleri için işverenlere ara dinlenmesi vermesi yönünde bir...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Yargısının Usul Kuralları (07.09.2021)

Vergi yargısının yargılama usul kuralları İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunda yer alan...
ayrıntılar için tıklayın

PCR Ücretini Kim Karşılayacak? (06.09.2021)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 02/09/2021 tarihinde 81 İl Valiliğine gönderilen genel yazı ile birlikte...
ayrıntılar için tıklayın

Borç Yapılandırmasına 1 Ay Uzatma (06.09.2021)

Alacakların yapılandırılması için yürürlükte bulunan 7326 sayılı kanunun son müracaat tarihi 31 Ağustos 2021 tarihinde...
ayrıntılar için tıklayın

Transfer Fiyatlandırması-İlişkili Kişi Kavramı (2) (06.09.2021)

Geçen hafta başladığımız, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde yer verilen ülkemizde transfer...
ayrıntılar için tıklayın

İşte Yeni Normal  (07.09.2021)

Türkiye, COVİD-19'la mücadelede dün yeni bir sayfa açtı. Tedbirler artırıldı. Hem sosyal alanda hem de çalışma hayatında...
ayrıntılar için tıklayın

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ve Gelir İdaresi’ne Teşekkürler (06.09.2021)

Yasal düzenlemelerde eskiden Bakanlar Kurulu, günümüzde Cumhurbaşkanı’na uzatma yetkisi verilen durumlar vardır...
ayrıntılar için tıklayın

Yurt Dışı İnşaat İşi Kazançlarında Vergilendirme (06.09.2021)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım...
ayrıntılar için tıklayın

Sağlık Sigortası Hak Sahipliğine İlişkin En Çok Merak Edilenler... (06.09.2021)

Gazetemize en çok gelen sorulardan biri de SGK sağlık yardımlarından faydalanma ve yapılması gereken işlemlerle ilgili...
ayrıntılar için tıklayın

‘Yeterlilik’ Yoksa Kim İşinden Olur? (06.09.2021)

183 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunlu. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki mesleklerin tamamında uygulanması...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Borcu Yapılandırmasında Son Hafta (04.09.2021)

Değerli okurlar, geçen haftaki yazımda SGK yapılandırmasından bahsetmiştim, bugün ise 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu’nun...
ayrıntılar için tıklayın

Whatsapp Grup Yazışmaları Nedeniyle İşten Atılma ve Uygulanan Cezalar! (04.09.2021)

Günümüzde en çok kullanılan iletişim vasıtaları WhatsApp, Bip, Telegram, Signal ve benzeri sistemlerdir. Bu sistemler...
ayrıntılar için tıklayın

Afet Yaraları Sarılıyor (03.09.2021)

Geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos aylarında bir yandan yangınlarla boğuşurken öte yandan bazı bölgelerimizde sel felaketi...
ayrıntılar için tıklayın

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Hakkı (03.09.2021)

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yılında, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi, erkek...
ayrıntılar için tıklayın

Erken Emeklilik İçin Suç İşlemeyin (03.09.2021)

Erken emeklilik için son 7 yıllık çalışma süresinin 3.5 yılını BAĞ-KUR yerine SSK’da geçirmek isteyenler sahte...
ayrıntılar için tıklayın

Ev İşlerinde Çalışanlar Dikkat!  (03.09.2021)

Her hafta ev temizliğine gidiyorum. Ev işlerinde çalışanların ihbar ve kıdem tazminatı hakları var mıdır? T. KOÇ Bu...
ayrıntılar için tıklayın

Büyük Yatırımlarda KDV İnşaat İstisnası ve İade (02.09.2021)

Devlet, tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası...
ayrıntılar için tıklayın

Yeniden Değerlemede Başarı Şansı (02.09.2021)

Mükelleflerin kayıtlarında, daha doğrusu bilançolarda yer alan iktisadi kıymet değerlerinin her yıl yeniden değerleme...
ayrıntılar için tıklayın

Yargıtay'dan İşte Kalp Krizi Kararı (02.09.2021)

Yargıtay, iş arkadaşlarıyla tartışmanın ardından işyerinde kalp krizi geçiren işçinin tazminat talebini reddeden yerel...
ayrıntılar için tıklayın

Stok Beyanına Sonradan Düzeltme Yapılabilir Mi, Ek Beyanda Bulunulabilir Mi? (01.09.2021)

7326 sayılı Kanunla ilgili başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bitime 5 gün kala 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Zamanında Yapılmayan Bir Muhasebe Kaydı Önemli Sonuçlar Yaratabilir (06.09.2021)

Basit hatalar sadece vergide değil, her alanda, özellikle ticari hayatta önemli sonuçlara neden olabiliyor...
ayrıntılar için tıklayın

İşçinin Tazminatında Vergi Ayrıntısı (01.09.2021)

İşten çıkartılan işçiye ödenen kıdem tazminatı dışındaki tazminatlardan vergi kesilip kesilmeyeceği konusunda tereddütte...
ayrıntılar için tıklayın

Borçlanma Talebi, Emeklilikten 6 Ay Önce Yapılmalı! (01.09.2021)

Memurların daha doğrusu Emekli Sandığı’na tabi olan memur ve memur gibi iştirakçi sayılan kamu görevlilerinin birçok...
ayrıntılar için tıklayın